nuprašyti

nuprašyti
nuprašýti 1. tr. nuvadinti, nuvesti: Raštininkas, neilgai galvojęs, sugalvojo būdą, kap vaikus nuo lango toliau nuprašyti LTR(Plv). Kol dar turi bent truputį maisto, nenuprašysi nuo apgraužto medžio niekaip Blv. Ta Birutėlė kad įknimba į knygas, tai nenuprašysi Gs. | prk.: Reikia tą vandenį nuprašyti nuo kalno, reikia kasti ravas . 2. intr. labai prašant atkalbėti ką daryti, sulaikyti nuo kokio veiksmo: Vokyčiai ketino Kretingos bažnyčią sumušti; benuprašė, nesušaudė Šts. 3. intr. paprašyti, priprašyti: Jau Salvio nuprašiau, kad jam paskolytų Lp. Kai nuprãšo, tai kitas eina Vlk. Jis melavo, tų sukčių nuprašýtas Alv. Nuprašiaũ, tai neganė panamėj Dkšt. Nuprašiaũ, kad negert arielkos Ign. Kad aš primanytau, tai aš nuprašytau ... gegužėlių, kad jos sulėktų I277. Nuglostyk, nuprašýk, ir paklausys Šts. | refl. N: Negalì nusiprašyti [, kad paliktų ramybėje] J.Jabl. Reikėj[o] susiedo nusprašýt, tai būt padėjęs padaryt Vlk. Tada ponas nusiprašė bernų, kad jie dabotų (ps.) . 4. tr. išprašyti: Nuprašiáu miežių nu Deveikėnės Jdr. 5. tr. išvaryti: Per dvarelį išleisdama, šatrelį pastūmiau, per laukelį šuneliu nuprašiau (nemylimą išlydint) . \ prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; nuprašyti; paprašyti; papaprašyti; parprašyti; perprašyti; praprašyti; priprašyti; papriprašyti; suprašyti; užprašyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apiprašyti — 1. tr. priet. užleisti nemalonumais tą, kuris ko nedavė prašančiam (pvz., nėščiai moteriai): Tavę kas ar neapiprãšė? Trgn. 2. refl. tr. apeiti prašant: Apsiprašiau kaimynus, ko reiks talkai, o rytą susinešiosu Šts. prašyti; apiprašyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atprašyti — 1. tr. Q4, B stengtis atgauti, išreikalauti grąžinti: Atieškau, atprašau skolą R114. Šią dieną dovanoja, rytoje atprašo BBSir20,16. Kurs tavo ką ima, to n’atprašyk CII966. Kam daug duota, nuo to ir daug atprãšoma KII348. Tas velnias nėkaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daprašyti — ×daprašyti (hibr.) tr. priprašyti: Ir vėl mane daprãšė in arklius (prižiūrėti arklių) Imb. | refl.: Dasprãšė su manim važiuot Rš. prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išprašyti — 1. tr., intr. Q53, R, K labai prašant paveikti, kad duotų, sutiktų ką padaryti: Tol prašė, kol išprãšė paskutinį paršiuką Srv. Pavasarį nė šimtas davatkų lytaus neišprãšo, o ka reik šienauti, i viena davatka gerai Lk. Led išprãšė, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukaulyti — 1 nukaũlyti tr. 1. nuprašyti: Kam ką nukaũlyti, ką iš ko iškaulyti, ką iš ko išprašinėti KI2. 2. nuderėti: Įejęs pirkti, galėjai nukaũlyti Mžk. Kupčius man daug piningų nukaulijo Prk. kaulyti; atkaulyti; iškaulyti; nukaulyti; pakaulyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papaprašyti — ×papaprašyti (hibr.) intr. keliems paprašyti: Mergos papaprãšo kokio žmogaus, kad jaučius išvarytų Dv. prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; nuprašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paprašyti — 1. tr., intr. H, R, K kreiptis su pageidavimu: Mūsų svečiai paprašė sau vakarienės Blv. Kad dar bepaprašys vandens, tai jau įnešti, pasėmus iš jūros BM375. Valgyt nepaprašysiu, o rūkyt paprašysiu Nmč. Tu gali suskalbėtie, tai tu paprãšai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papriprašyti — ×papriprašyti (hibr.) tr. kelis kartus visiems prašyti: Ot, dėde, tai tave mergos papriprãšė! Dv. prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; nuprašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parprašyti — tr. parsikviesti: Buvau vaiką parprãšiusi numie – nenorėjo būti Grd. ^ Nevaryk Dievo medžian – paskum neparprašysi J.Jabl. prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; nuprašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perprašyti — 1. tr. SD1144, H, Q158, K labai prašant įtikinti, paveikti: Skubinkis, berneli, nešk aukso žiedelį, maž ir perprašysi jos meilų tėvelį (d.) Sdk. Mes vartelius užversma, matušę parprašysma JD1503. Tėvelį perprašysiu, motulę perkalbėsiu, priims… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”